1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

TSV 2023 | Değerler İnşası

MEDENİYET İNŞASI - TÜRKİYE VİZYONU

"Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler" 

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayesindeki TSV 2023 | Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi 2008 yılındaki Kongre'nin ardından 2009 ve 2010 yıllarındaki 81 İl Çalıştayları sonunda hazırlanan Resmi Belge'deki karar ve uygulamaların takibi ile 2011 yılından itibaren başlatılan lokal, bölgesel, sektörel ve kurumsal etkinlikler, Stratejik Lokomotif Sektörler çalışmaları üzerinden sürdürülmektedir.

“Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu” başlığında yapılacak çalışmalar Proje’nin üçüncü ve son evresini oluşturur. Medeniyet İnşası olmadan gelen refah ve gücün çürüme getireceği ön kabulünden hareketle, ülkenin medeniyet değerlerinin güncel yorumları ve ülkenin bu yorumları temsil yeteneği temel odak noktası olarak kabul edilir.

Bu doğrultuda atılacak adımlar Türkiye’nin 21. yüzyılda bölgesel ve küresel düzeylerdeki etkinliği ve saygınlığı üzerinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu çalışmalar Anadolu’daki medeniyet birikiminin tarihsel temellerini ve öz niteliklerini ortaya koyarak Türkiye ile dünyanın geleceğine dair yeni bir medeniyet perspektifi geliştirmek üzere akademik tartışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu | Konsept Belgesi

 

ETKİNLİKLER

TSV 2023 | Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Hazırlık Çalıştayı  | 14 Mart 2014, İstanbul

 

TSV 2023 Akil Kişiler Kurulu Toplantıları               

TSV 2023 Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 7 | 6 Şubat 2014, İstanbul

 

Çalıştaylar     

 

Marka Şehir Toplantıları

TSV 2023 | Şanlıurfa Marka Şehir Toplantısı | 21 Nisan 2014, Şanlıurfa
TSV 2023 | Çankırı Marka Şehir Toplantısı 
| 17 Mayıs 2014, Çankırı

 

Marka Şehir Konsept Belgeleri/Raporları

TSV 2023 | Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi 

 

Marka Şirket/Üretim Modeli Toplantıları

 

Marka Şirket/Üretim Modeli Raporları

 

Karar Alıcılara Brifing Toplantıları

 

Araştırma Projeleri ve Raporlarının Hazırlanması

 

Diğer Akademik Çalışmalar

 

 

Share

tasamlogo